CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TẠI PUREMART.VN

Chất lượng là mục tiêu hàng đầu trong hệ thống cửa hàng tiện lợi Pure Mart.

Với mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho quí khách hàng, chúng tôi lựa chọn, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đầu vào một cách nghiêm ngặt. Đồng thời qui trình bảo quản vận chuyển, bảo quản, gìn giữ hàng hóa trong hệ thống cửa hàng thực hiện, tuân thủ theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất và qui định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc đào tạo nhân viên về qui trình bảo quản chất lượng, hàng hóa, dịch vụ cũng là chiến lược hàng đầu của chúng tôi để mang đến cho khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lí và dịch vụ tốt nhất.